Hageskisse.

Hageskisse.

En idétime er ofte nok til å komme igang selv, men om du ønsker å få tegnet ideene ned på papiret, kan du få utarbeidet en hageskisse.
Pris fra kr: 3900,- og dette inkluderer en hageskisse og en skriftlig rapport.