Mine tjenester.

Idétime/dugnad.
Hageskisse.
Hageplan.
Planteplan.
Skjøtselsplan.
Rådgivning.
For de som bor langt unna.

Hageselskapet tilbud.
Se meny for hver enkel tjeneste for mer informasjon.